• VVD tevreden: woonkern nu eindelijk vermeld in akten burgerlijke stand

  13 februari − Het is velen een doorn in het oog: uw kind wordt geboren in (bijvoorbeeld) Wognum, Benningbroek of Andijk maar op de geboorteakte staat Medemblik. Of u trouwt in Wervershoof, maar de huwelijksakte vermeldt Medemblik. Voor paspoorten en rijbewijzen is het wettelijk verplicht om de gemeentenaam te gebruiken. Maar bij akten van de burgerlijke stand (geboorte-, trouw- en overlijdensaktes) is dat niet zo. De VVD-fractie heeft bij monde van Jack Stam hier vorig jaar schriftelijke vragen over gesteld aan de burgemeester. Wat bleek? De woonkern werd niet vermeld omdat het digitale systeem dat Medemblik gebruikt het technisch niet toestaat dit toe te voegen. Daar waren wij verbaasd over. In ons tijdperk van ongekende digitale mogelijkheden zou een invulvakje meer of minder toch niets moeten uitmaken? Een groot aantal inwoners heeft emotionele verbondenheid met de eigen kern en ziet dit graag terug in officiële aktes. Die verbondenheid met de eigen kern is iets wat de gemeente over het algemeen wel waardeert. Daarom nam de VVD in 2016 het initiatief voor een motie die opriep om dit gewoon mogelijk te maken. Dat werd door alle politieke partijen gesteund. Toen heeft de burgemeester een onderzoek naar juridische mogelijkheden gestart en overleg gevoerd met de softwareleverancier. Vorige maand kregen wij het bericht dat het verzoek is ingewilligd. De gemeente is in januari 2017 gestart met het eveneens vermelden van de woonkern in akten van de burgerlijke stand. De VVD is hier erg blij mee. Het is maar een kleine moeite, maar voor vele inwoners heeft dit een grote symbolische betekenis. Lees verder

 • Valentijnsactie VVD-fractie zet Peter Commandeur & Jaap van Diepen in het zonnetje

  11 februari − Ieder jaar rond Valentijnsdag spreekt de VVD in heel Noord-Holland waardering uit voor inwoners die zich inzetten voor de maatschappij. Leden van de VVD-fractie Medemblik brachten een taart bij Peter Commandeur uit Medemblik en Jaap van Diepen uit Nibbixwoud. Beiden waren blij verrast. Jaap van Diepen is voormalig penningmeester van de R.K. Emmausparochie. Jarenlang zette hij zich in voor een deugdelijke bedrijfsvoering en het gebouwbeheer. Ook was hij actief in vele andere besturen: een stille kracht die nooit op de voorgrond stond. Peter Commandeur is eigenaar van reclamebureau PC Reclame en uitgever van het lokale magazine YouMedemblik en het toeristisch informatiemagazine InMedemblik. Hij initieerde 'Schaatsen op het plein' en was onder meer betrokken bij de oprichting van comedycollectief Get Up Stand Up en de Bokkentour. Daar mag wel eens waardering voor worden uitgesproken! Lees verder

 • In oktober nieuwbouwplan de Zeehoek?

  30 januari − Dat voor zwembad de Zeehoek nieuwbouw lonkt lijkt sinds de raadsvergadering van vorige week donderdag een stap dichterbij. Met een unanieme meerderheid besloot de gemeenteraad om een scenario voor nieuwbouw te onderzoeken, dat zal volgens de wethouder voor oktober 2017 gepresenteerd worden. De VVD, samen met PW2010 en GL, pleitte ervoor om extra eisen op te nemen voor dit scenario. Zoals kiezen voor energieneutrale bouw, waardoor de exploitatiekosten laag blijven. Ook wilden wij de bouw laten begeleiden door het bestuur van de stichting in plaats van de gemeente. Ten eerste gaat het dan sneller en ten tweede ben je niet verplicht tot een Europese aanbesteding. Dat is én goedkoper én je kunt werken met lokale aannemers, in plaats van grote partijen uit Limburg of Groningen. Helaas zijn die twee zaken niet als extra eis opgenomen omdat het voorstel van de VVD geen meerderheid haalde. Sommige partijen stemden tegen omdat ze “geen aanhangwagen van de VVD willen zijn”. Wij hadden liever op basis van inhoud van gedachten gewisseld... Maar de kansen zijn nog niet verkeken, want de wethouder zal wel kijken naar de mogelijkheden. Ook zal het scenario van renovatie van het huidige bad onderzocht worden omdat niet alle partijen die optie uitsluiten. Later dit jaar weten we dus meer. Namens de VVD-fractie houden wij u graag op de hoogte! Lees verder

 • Eindelijk duidelijkheid toekomst zwembad de Zeehoek? VVD kiest voor nieuwbouw en energieneutraal.

  17 januari − Het zwembadbestuur van de Zeehoek is al ruim tien jaar bezig de gemeente te overtuigen van het feit dat de technische levensduur van het zwembad de Zeehoek al geruime tijd is gepasseerd. Ingrijpende renovatie of nieuwbouw op een andere locatie in Wervershoof is noodzakelijk. De VVD-fractieleden Kees Nederhoff en Dirk Steltenpool hebben het zwembad de afgelopen jaren geholpen met ontwikkeling van nieuwe plannen. Zo is onder meer een samenwerking opgestart met Technische Hogeschool in Rotterdam. Hun studenten hebben diverse plannen uitgewerkt. Mede hierdoor is het onderwerp de Zeehoek eindelijk op de politieke agenda van de gemeente gekomen. Ook de gemeente zelf heeft nu onderzoek gedaan en een rapport met alternatieven laten opstellen. Er zijn drie keuzes: sloop, renovatie of nieuwbouw. De VVD kiest voor nieuwbouw. Dat kost in het begin meer geld maar is op de lange termijn de goedkoopste oplossing. Door het zwembad met nieuwe technieken toe te passen is het zwembad energieneutraal te maken. Daardoor zullen de exploitatiekosten beheersbaar blijven. Ook willen wij dat het stichtingsbestuur de bouw begeleidt en niet de gemeente zelf. Zo worden stroperige procedures vermeden en wordt er geld bespaard omdat er geen Europese aanbesteding nodig is. Voor de korte termijn wordt achterstallig onderhoud van het huidige zwembad weggenomen. Wat de VVD betreft gaat dit jaar nog de eerste paal de grond in! Deze mening zullen wij uitdragen bij de commissievergadering morgen, en bij de raadsvergadering volgende week dienen wij hiervoor een voorstel in. Nu maar hopen op genoeg steun van andere partijen. Lees verder

 • VVD Medemblik wenst iedereen een gelukkig, gezond en liberaal 2017!

  01 januari − Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen om mee te praten over het reilen en zeilen van de gemeente. De eerste vergadering is dit jaar op dinsdag 10 januari om 19:30 in onze fractiekamer op het gemeentehuis te Wognum. Lees verder

 • In 2017 hondenbelasting eerlijker besteed maar forse verhoging rioolheffing

  18 november − Een overwinning voor critici van de hondenbelasting. In 2017 zal ruim € 50.000 van de opbrengst worden besteed aan het aanleggen van omheinde uitlaatplekken en andere voorzieningen voor honden(bezitters). Dat is het resultaat van een tegenvoorstel van VVD, GL, PWF en PvdA op de gemeentebegroting. Deze partijen wilden graag de gehele opbrengst van de belasting (185.000) hiervoor uitgeven, maar daar was geen meerderheid voor. De VVD strijdt hier al jaren voor. In het kader van ‘beter iets, dan niets’ was er nu een compromis mogelijk met CDA, GB en D66 voor die € 50.000. Dit komt bovenop de € 65.000 die al jaarlijks wordt uitgegeven aan o.m. het opruimen van hondenpoep. Wel is de VVD tegenstander van de verhoging van de rioolheffing. Die zal in 2017 met 7% stijgen. Ons tegenvoorstel om dit te voorkomen sneuvelde. Vele inwoners zullen hierdoor volgend jaar tientallen tot bijna honderd euro extra moeten betalen. De VVD vindt dit onbegrijpelijk. Er is namelijk geen actueel onderhoudsplan voor het riool en het nieuwe plan moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. U mag dus blijkbaar de knip trekken voor de reservepotjes en extra rente-inkomsten van de gemeente. Gelukkig zullen de opbrengsten afvalstoffenheffing en OZB echter met niet meer dan de inflatie van 1,2% stijgen. Samen met CDA, D66, GB heeft de VVD hiervoor tegenvoorstellen ingediend. Nu is voorkomen dat beide tarieven 3% stegen, zoals de wethouder voorstelde. Mark Raat, fractievoorzitter VVD Medemblik Lees verder

 • VVD: minder regels bestemmingsplannen, maar helaas meer bureaucratie leefbaarheid

  05 oktober − In de raadsvergadering van 29 september kreeg de VVD een meerderheid van partijen achter twee initiatieven voor minder regels. Voortaan is kleinschalig kamperen bij de boer niet meer gebonden aan een seizoensstop van oktober tot maart. Ook is er een streep gezet door een plan om één werknemer te verbieden bij bedrijven aan huis. Raadslid Andrea van Langen: ‘Het schrappen van overbodige regels is een VVD-speerpunt. Mooi dat mini-campings nu ook in de herfst- en krokusvakantie gasten kunnen ontvangen. De wet staat dat als sinds 2008 toe, maar het stond hier nog in het bestemmingsplan. En gelukkig is voorkomen dat vele kleine ondernemers die werken vanuit hun privewoning, zoals administratiekantoren, makelaars, reclamebedrijfjes, enz. noodgedwongen moesten uitwijken naar een bedrijfspand.’ Helaas steunde de meerderheid niet het initiatief van VVD, CU, GL, BAMM, PWF en PW2010 om de 100.000 euro die de raad extra uittrok voor leefbaarheid uit te geven aan concrete dingen. Bijvoorbeeld beter groenonderhoud, veiligheidsmaatregelen of ondersteuning van verenigingen en voorzieningen. In plaats daarvan gaat het geld straks naar een ‘leefbaarheidsmanager’ en het schrijven van nieuwe rapporten. Die zullen in september 2017 klaar zijn. Fractievoorzitter Mark Raat: ‘En dat terwijl er de afgelopen jaren al genoeg rapporten geschreven zijn. Inwoners willen nu wel eens duidelijkheid over de toekomst van hun kern en het geld dat de gemeente daarvoor overheeft. Jammer dat coalitiepartijen CDA, GB en D66 straks pas 3,5 jaar na de verkiezingen weten welke concrete dingen ze voor hun speerpunt leefbaarheid gaan ondernemen.’ Lees verder

 • Politiek café met Helma Lodders over pensioenen

  28 september − Zijn onze pensioenen veilig? Waarom korten pensioenfondsen op de uitkeringen? Wat betekent de lage rente voor onze pensioenen? U bent van harte welkom in Wognum! Komt u ook? Meld u aan via secretariaat.vvdmedemblik@gmail.com Lees verder

 • 100.000 euro naar kernen, niet naar bureaucratie

  25 september − Een meerderheid van de gemeenteraad reserveerde vorig jaar € 100.000 voor zogeheten kernvisies. Als het aan VVD, GroenLinks, PWF, ChristenUnie, PW2010 en BAMM ligt wordt dat geld daadwerkelijk uitgegeven aan wensen uit de kernen zelf. Wethouder Fit stelt de raad echter voor dit uit geven aan een ‘programma-manager’ en het laten schrijven van nieuwe plannen. Daarnaast wil zij tot € 120.000 uitrekken voor het aanstellen van drie extra kernconsulenten. De partijen zullen een tegenvoorstel indienen bij de raadsvergadering van ‪29 september‬. Het laatste waar inwoners, dorpsraden en verenigingen behoefte aan hebben is meer ambtenaren en wéér een jaar wachten op wéér een rapport van 100 pagina’s. Terwijl er de afgelopen jaren al genoeg plannen geschreven zijn. Denk aan de kerntakendiscussie, de herijking van het welzijnsbeleid en door de dorpsraden opgestelde plannen. De wensen van de dorpen zijn dus al jaren bekend. In plaats van vooruitschuiven wordt het tijd om aan de slag te gaan! Besteed het geld aan zaken die de leefbaarheid direct versterken. Zoals ter ondersteuning van het verenigingsleven, het beheer van openbaar groen, maatregelen tegen hardrijders en investeringen in veiligheid. Wij hopen dat ook de andere partijen de oproep ondersteunen. Een leefbare omgeving bereik je met euro’s voor voorzieningen en verenigingen. Niet met nóg meer bureaucratie. Lees verder

 • Bakkie doen? in Abbekerk

  25 september − Zaterdagochtend 24 september stond de VVD op het Burgemeester Kromplein in Abbekerk voor de campagne 'Bakkie doen?'. Dat leverde openhartige en leuke gesprekken op! Wilt u ook meedenken over de toekomst van Nederland en uw gemeente? Laat dan hier uw e-mailadres achter: http://bakkiedoen.vvd.nl/nieu…/14586/denk-mee-over-nederland Lees verder

 • Oprichtingsvergadering VVD Westfriesland

  05 september − Op zaterdag 17 september is het zo ver: de oprichting van de VVD Westfriesland. Wees welkom en meld u aan via secretariaat.vvdmedemblik@gmail.com. Graag tot de 17de! Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over toekomst pompstation Marees en kosten brug Kleingouw

  17 juli − Namens de VVD-fractie stelt Andrea van Langen schriftelijke vragen over twee actuele Andijker onderwerpen. Ten eerste de toekomst van het voormalig pompstation Marees. Het NHD berichtte dat de eigenaar bereid is de opstallen te slopen. De VVD ziet graag dat het verpauperde pompstation wordt ingeruild voor iets moois. Wij willen van de wethouder weten of hij ook van mening is dat hier snel woningbouw zou moeten plaatsvinden? En zo ja, of hij dan ook bereid is voortvarend mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan, momenteel is de locatie immers aan het verpauperen. Ook zijn wij benieuwd of hij inmiddels al contact heeft gehad met de eigenaar van de grond hierover. Ook stelt de VVD schriftelijke vragen over de extra kosten voor de renovatie van de brug bij de Kleingouw. Eerder hebben wij vragen gesteld tijdens de aanleg van deze brug, die aanzienlijk hoger is geworden dan zijn voorganger. Wij willen weten of er meerkosten zijn geweest en hoe de meerkosten zijn verdeeld: welk deel voor de gemeente en welk deel voor de aannemer? Verder is nog niet duidelijk of de overlast voor omwonenden hiermee eigenlijk wel opgelost is. Er hebben ons signalen bereikt van trillingen in de woningen. Gaat dit in de toekomst tot nóg meer kosten leiden en hoe gaat de gemeente dergelijke situaties in de toekomst voorkomen? De VVD wil hierover vinger aan de pols houden. Lees verder

 • Column Andrea van Langen: iedereen een regelvrije zomer gewenst!

  14 juli − Heeft u ook zo genoten van Dijkpop en de avond van Andijk? Wat geweldig dat jaarlijks zoveel vrijwilligers weer bereid zijn van deze festivals een succes te maken en ons een fantastische avond te bezorgen. En als het weer dan ook nog een beetje meewerkt, dan kan de avond niet meer stuk. Het is u wellicht bekend dat de organisatoren van dit soort drukbezochte evenementen te maken hebben met een enorme hoeveelheid regels en randvoorwaarden, dat maakt mijn bewondering voor hun inzet alleen maar groter! Lees verder

 • VVD: lobby om azc zonde van tijd en geld, belastinggeld terug naar de burgers.

  14 juli − Bij de raadsvergadering van 7 juli j.l. heeft een VVD-motie tegen de eventuele komst van een asielzoekerscentrum geen steun gekregen. Dus gaan de West-Friese burgemeesters de komende tijd op zoek naar een locatie voor ca. 300 vluchtelingen. De VVD vindt dit zonde van de tijd en het geld. Momenteel is namelijk 1/3 van alle asielbedden leeg en binnenkort komer er ook nog eens 15.000 bedden bij. Waarom in de regio dan nog een azc realiseren? Wij zien ook graag meer ambitie bij de inburgering van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De VVD wil deze groep verspreid laten wonen over de kernen en niet binnen 2 jaar, maar binnen 1 jaar de taal leren beheersen. Ook bestond er discussie over de belastingen. In 2016 is voor zowel de afvalstoffenheffing als rioolheffing meer geld binnengekregen dan begroot: samen ca. € 50.000,-. De VVD vindt het onjuist dat het overschot verdwijnt in de algemene pot. Wij willen dat het geld voor compensatie doorschuift naar 2017, zodat u dan minder belasting betaalt. Helaas kreeg ook dit geen steun. Bij de vaststelling van de nieuwe begroting (in november) zullen wij het opnieuw proberen. Ook komt de VVD dan met een plan om de opbrengst van de hondenbelasting kostendekkend te maken. Momenteel wordt minder dan de helft van dat geld uitgegeven aan hondenpoepbestrijding. Terecht maken inwoners zich over dit soort zaken druk: als je belasting betaalt wil je immers dat het ook goed besteed wordt. Lees verder

 • VVD Medemblik tegen optie asielzoekerscentrum in gemeente

  30 juni − De gemeenten in West-Friesland gaan de komende tijd plannen maken voor het huisvesten van ca. 300 asielzoekers. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over het voorzien in huurwoningen voor vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben (zogeheten statushouders). De uitgangspunten voor die plannen komen donderdag 7 juli ter discussie in de gemeenteraad van Medemblik. De VVD zal hierbij een motie indienen waarin de komst van een asielzoekerscentrum wordt uitgesloten. Wij vinden een bouwwerk als een asielzoekerscentrum niet goed aansluiten op het landelijk karakter van de gemeente: en dat is ook een belangrijke eis van het college van burgemeester en wethouders. Ook maken wij ons zorgen over de negatieve impact op de veiligheidsbeleving van inwoners: dat is slecht voor de leefbaarheid. De VVD is van mening dat er ook geen directe noodzaak meer bestaat voor een asielzoekerscentrum. De stroom vluchtelingen is gedaald naar ca. 400 per week, inclusief gezinshereniging. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden ruim 50 opvanglocaties geopend in Nederland, met in totaal 20.000 plaatsen. Wij vinden dat het binnen deze landelijke capaciteit moet worden opgevangen. Er is dus ook geen aanleiding om nu halsoverkop nog een eigen asielzoekerscentrum op te tuigen in de gemeente. Door van tevoren deze uitspraak te doen weet iedereen waar-ie aan toe is: zowel inwoners als de planmakers. De VVD hoopt dat een meerderheid van partijen de motie op 7 juli zal steunen. Mark Raat, fractievoorzitter VVD Medemblik Lees verder

 • VVD stelt vragen over project stadhuis Medemblik.

  21 juni − De VVD is niet gerust over de gang van zaken bij de ontwikkeling van het voormalige stadhuis in Medemblik. Op diverse onderdelen wil de gemeente afwijken van het oorspronkelijke prijswinnende ontwerp. Zo verdwijnt de eis dat er een winkel met groot vloeroppervlak zal worden gevestigd: slechts de mogelijkheid voor kleine winkels of bedrijfsruimten blijft bestaan. Ook zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de grenzen van de bebouwing. Daarom is onduidelijk of de tent van Rondom nog wel kan blijven staan op deze locatie tijdens het jaarlijkse Draverij-weekend. De fractie stelt schriftelijke vragen aan de wethouder. VVD-fractievoorzitter Mark Raat: ‘Het is ons vooralsnog een raadsel waarom sommige eisen van tafel zijn geveegd. Veel mensen hebben op het prijswinnende ontwerp gestemd omdat er onder meer een grote publiekstrekker in het plan was opgenomen. Als dat niet doorgaat kan de wethouder zich niet zomaar verweren door te blijven zeggen dat de meeste inwoners zelf dit plan kozen. De winkeliers, de stadsraad en vele Medemblikkers roepen al jaren dat een publiekstrekker op die locatie een noodzakelijke impuls zal geven aan de gehele Nieuwstraat. Vooral voor het laatste stuk tussen het stadhuis en de Breedstraat is dat essentieel.’ De VVD heeft dit een aantal jaren terug ook uitgesproken als een van de belangrijkste voorwaarden van de aanbesteding. Ook de tent van Rondom moest daar kunnen blijven staan. Raat: ‘Het is onduidelijk of dit in het nieuwe plan wel zo is: daar verwachten we snel een antwoord op. Verder willen we weten of er wel genoeg parkeerplaatsen overblijven en of je wel na de aanbesteding met terugwerkende kracht de eisen kan veranderen.’ Naar aanleiding van de beantwoording op de schriftelijke vragen zal de VVD vervolgstappen afwegen. Lees verder

 • Column Jan de Vries: Mogelijkheden voor mobiel cameratoezicht

  16 juni − Vanaf 1 juli kunnen gemeenten toezichtcamera's flexibeler inzetten. Ze mogen nu ook al cameratoezicht gebruiken, maar alleen met vaste camera's. De VVD is blij dat de wetgeving eindelijk is verruimd. U weet misschien dat deze gemeente een paar jaar geleden camera’s heeft opgehangen op de Nieuwstraat in Medemblik. Lastig was dat de camera’s daar vastzaten en dus alleen in dat gebied iets konden betekenen. Door de aanpassing van de wet kan de gemeente camera’s nu snel verplaatsen naar een gebied waar criminaliteit of overlast zich op dat moment voordoet. Door dit besluit kan de burgemeester sneller een gebied aanwijzen. Het kan gaan om camera's aan lantaarn-palen die eenvoudig verplaatst kunnen worden, ook 'rijdende' camera's. De VVD is groot voorstander van mobiel cameratoezicht, bijvoorbeeld in wijken waar vaak inbraken gebeuren of vandalisme plaatsvindt. Lees verder

 • VVD deelt stickers uit aan WhatsApp-buurtpreventiegroepen

  14 juni − Soms kunnen simpele oplossingen grote resultaten bereiken: een WhatsApp-groep van buurtbewoners die gezamenlijk hun wijk veiliger maken is zo’n oplossing. Op diverse plekken in de gemeente zijn inmiddels groepen mensen actief die elkaar op de hoogte houden van verdachte omstandigheden. De extra alertheid smoort criminaliteit vroeg in de kiem. Met name in de bestrijding van woninginbraken hebben deze groepen hun dienst bewezen. De VVD verafschuwt de schoften die niet van andermans spullen kunnen afblijven. Daar kan niet hard genoeg tegen worden opgetreden. De VVD wil daarom zijn waardering uitspreken voor iedereen die zijn steentje bijdraagt aan een veiligere omgeving. De afgelopen weken hebben onze raadsleden aan diverse beheerders van WhatsApp-buurtpreventiegroepen een stapel waarschuwings-stickers aangeboden. Dit zijn stickers met dezelfde afbeelding als de bekende straatbordjes, te plakken op de deur of achter het raam. Onder andere groepen in Abbekerk, Medemblik, Andijk en Wervershoof zijn inmiddels voorzien. De stickers zijn neutraal en hebben dus geen partijlogo. Bent u ook lid of beheerder van een buurtpreventiegroep en geïnteresseerd in de gratis stickers? Stuur dan een mail naar secretariaat.vvdmedemblik@gmail.com Ook kunt u ons uiteraard ook mailen met andere tips over hoe we de gemeente veiliger kunnen maken. Lees verder

 • Politiek café met Han ten Broeke zet toon voor verkiezingscampagne

  12 juni − Op donderdag 2 juni heeft Han ten Broeke (VVD Tweede Kamerlid) een bezoek gebracht aan Hoorn. In een gezellige en ontspannen ambiance in de Van der Valk Hoorn hebben leden en niet-leden van de VVD kunnen genieten van een mooie discussieavond met ruimte voor scherpe stellingen, aandacht voor elkaars opvattingen en een bevlogen spreker. De avond heeft de aanwezigen een inkijkje gegeven in de actuele politieke thema’s en bereid hen voor op een mooie campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. De besturen van de VVD Hoorn en Medemblik danken Han voor zijn komst en enthousiaste presentatie. Lees verder

 • Column Andrea van Langen: Ruimte voor de bedrijven van morgen

  08 juni − Wist u dat 16 van de 50 grootste bollenbroeiers uit onze gemeente komen? In de afgelopen jaren is 40% van de agrariërs gestopt, maar de productie is gestegen. Dat betekent dat de bedrijven steeds groter worden. Grotere bedrijven kunnen de investeringen doen die nodig zijn om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Inmiddels komen de eerste aanvragen binnen voor een bouwblok van 4 hectare. Dat is een verdubbeling van wat nu mag volgens de gemeentelijke regels. De wethouder heeft laten weten dat hij aan grootschalige ontwikkelingen in het Grootslag wil meewerken. Maar daarbuiten liever niet. Dat betekent dat het voor bedrijven in de rest van de gemeente moeilijker wordt om te groeien. Een slechte zaak vindt de VVD. Het zorgt voor ongelijke kansen en is geen blijk van waardering voor hardwerkende ondernemers. Lees verder