• VVD blijft kritisch over parkeren en publiekstrekker kop Nieuwstraat

  14 april − Hoe nu verder? Die vraag vat de ontstane situatie voor de plannen voor het oude stadhuis Medemblik goed samen. De projectontwikkelaar won de aanbesteding maar wil de plannen wijzigen. De VVD heeft op de nieuwe plannen veel aanmerkingen, maar wij zijn met name kritisch over de parkeerplaatsen en het wegblijven van een publiekstrekker. Ten eerste het parkeren. Iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van de binnenstad is bekend met het parkeerprobleem. Het opheffen van het terrein aan de Oude Haven heeft een desastreus effect. De VVD wil een oplossing bij het stadhuis zelf, zoals ook beloofd was. In ieder geval met minimaal het huidige aantal parkeerplaatsen en extra parkeerplaatsen voor de woningen. Een garage is haast onvermijdelijk en dat was ook deel van het oorspronkelijke plan. Dan de publiekstrekker: de VVD heeft altijd gepleit voor bedrijvigheid bij de kop van de Nieuwstraat. Dat kan een grote winkelketen zijn die iets toevoegt aan het huidige winkelbestand en het ‘winkelrondje’ versterkt. Wij hebben daar bij het opstellen van de aanbestedingseisen in 2013 ook een motie voor ingediend om dat als eis te stellen. Als je Medemblik écht op de kaart wilt zetten is dit namelijk een unieke kans. Die kans kan de gemeente dus niet laten lopen, zeker niet nu de economie weer aantrekt. Een en ander staat los van de cultuurhistorische invulling van het monumentale stadhuis, wat een plan op zichzelf is. Een plek voor cultuur en historie is niet alleen een bibliotheek, maar ook het stadsmuseum en bijvoorbeeld een toeristisch informatiepunt. Een combinatie van functies maakt het echt een 'huis van de stad'. Daarvoor bestaan nog mogelijkheden maar het is jammer dat het enthousiasme voor het totale plan lijkt weggeëbd. Wij zullen bij wethouder Tigges aandringen op een snelle oplossing: weg uit de impasse, mét de bestaande (en extra) parkeerplaatsen en de komst van een publiekstrekker. Namens de VVD-fractie, Mark Raat. Lees verder

 • Column Andrea van Langen: Straatverlichting in Andijk blijft zorg

  22 maart − U bent vast bekend met de weigerachtige straatverlichting in Andijk. Recent stelde ik hier namens de VVD opnieuw vragen over aan de wethouder. Uit antwoorden blijkt dat de gemeente de afgelopen 5 maanden maar liefst 56(!) meldingen heeft ontvangen waarvan 10(!) over grote storingen. Dat terwijl veel mensen niet (meer) melden. Kortom: “Het is dweilen met de kraan open”. De gemeente antwoordt dat hen niets bekend is over gevolgen voor de veiligheid. Mij is bekend dat de verlichting bij het jeugdhonk kapot was toen er daar recent vernielingen werden gepleegd. Mensen die de gemeente bellen geven aan zich minder veilig te voelen. Inwoners zouden er op moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente hun veiligheid belangrijk vindt. Dat gevoel blijkt onvoldoende uit de beantwoording van de vragen. De gemeente geeft aan dat verouderde SOX verlichting wordt vervangen door LED. Maar dat type verlichting staat vooral in voormalig Noorder-Koggenland en de kern Medemblik, bleek uit de beantwoording van vragen die ik vorig jaar stelde. Waarom oude lantaarnpalen in Andijk vervangen als het werkelijke probleem in de grond zit? Meteen aan de slag dus? Nee, nog maar eens bij Liander aandringen op het vervangen van verouderde kabels. Dat dit weinig indruk maakt blijkt wel uit de reactie van de accountmanager van Liander in het NHD: “Andijk steekt er niet bovenuit met storingen”. Alleen al daarom zou de gemeente uit principe alle vervolgschade moeten verhalen op Liander. Zodat dit probleem niet meer alleen op het bordje ligt van de inwoners van Andijk. En als die grond dan open gaat, meteen goed kijken hoe de riolering erbij ligt, sommige straten staan bij enige regenval al volledig blank, en nu we toch bezig zijn: glasvezel aanleggen: Andijk 3.0! Lees verder

 • VVD tevreden: consultatiebureaus Andijk en Abbekerk blijven open

  12 maart − Ouders uit Andijk en Abbekerk kunnen gewoon het consultatiebureau in eigen dorp blijven bezoeken. Dat heeft een krappe meerderheid van VVD, GB, PvdA, PWF, PW2010, BAMM en CU in de raadsvergadering van 9 maart j.l. besloten. De VVD is hier erg tevreden over. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar wij zien het als een investering in de toekomst. Voor gezinnen met jonge kinderen is het consultatiebureau een belangrijke voorziening. Het is ook een factor in de keuze die gezinnen maken om in deze dorpen te komen wonen of juist voor jongeren om er te blijven wonen. Het openhouden kost € 48.000 per jaar, maar daar zitten ook kosten voor andere locaties bij. In Abbekerk moeten ook voor € 30.000 een aantal noodzakelijke zaken aangepast worden. Het liefst had de VVD met die uitgave gewacht totdat er duidelijkheid is over de toekomst van het dorpshuis, maar dat zal helaas nog wel een tijd duren. De partijen die kozen voor sluiting, CDA, D66 en GroenLinks, hadden kritiek op de bedragen maar hebben in de verkiezingsprogramma’s wel geschreven over ‘leefbare kernen’, een ‘goed voorzieningenniveau’ en ‘zorg dichtbij’. Een consultatiebureau sluiten is daar in strijd mee. Natuurlijk is openhouden niet goedkoop, maar CDA en D66 steunden vorig jaar wel het plan om € 100.000 uit te trekken voor een ‘leefbaarheidsmanager’ en extra ambtenaren. De VVD besteedt het schaarse geld liever aan concrete zaken dan aan bureaucratie en een stapel nieuwe rapporten die in een la verdwijnen. Lees verder

 • VVD zoekt enthousiaste politici in spé

  11 maart − Vind je dat de veiligheid in jouw buurt beter geregeld kan worden? Of moet jouw gemeente lokale bedrijven beter faciliteren? De gemeenteraad beslist over deze en andere zaken. Ben je geïnteresseerd in politiek en zou je graag meer te weten willen komen over het werk als raadslid? De VVD is op zoek naar mensen die overwegen actief te worden in de lokale politiek! Daarom organiseert de VVD Westfriesland organiseert 3 workshops voor kandidaat-raadsleden om een indruk te geven van wat het raadlidmaatschap inhoudt. Deze workshops zijn op woensdagavond 22 maart, 29 maart en 5 april in verschillende gemeentehuizen in Westfriesland. Je hoeft geen lid van de VVD te zijn (of te worden) om aan deze cursus mee te doen! Het is dus gratis en geheel vrijblijvend. Klik op 'lees verder' voor meer informatie. Lees verder

 • VVD tevreden: woonkern nu eindelijk vermeld in akten burgerlijke stand

  13 februari − Het is velen een doorn in het oog: uw kind wordt geboren in (bijvoorbeeld) Wognum, Benningbroek of Andijk maar op de geboorteakte staat Medemblik. Of u trouwt in Wervershoof, maar de huwelijksakte vermeldt Medemblik. Voor paspoorten en rijbewijzen is het wettelijk verplicht om de gemeentenaam te gebruiken. Maar bij akten van de burgerlijke stand (geboorte-, trouw- en overlijdensaktes) is dat niet zo. De VVD-fractie heeft bij monde van Jack Stam hier vorig jaar schriftelijke vragen over gesteld aan de burgemeester. Wat bleek? De woonkern werd niet vermeld omdat het digitale systeem dat Medemblik gebruikt het technisch niet toestaat dit toe te voegen. Daar waren wij verbaasd over. In ons tijdperk van ongekende digitale mogelijkheden zou een invulvakje meer of minder toch niets moeten uitmaken? Een groot aantal inwoners heeft emotionele verbondenheid met de eigen kern en ziet dit graag terug in officiële aktes. Die verbondenheid met de eigen kern is iets wat de gemeente over het algemeen wel waardeert. Daarom nam de VVD in 2016 het initiatief voor een motie die opriep om dit gewoon mogelijk te maken. Dat werd door alle politieke partijen gesteund. Toen heeft de burgemeester een onderzoek naar juridische mogelijkheden gestart en overleg gevoerd met de softwareleverancier. Vorige maand kregen wij het bericht dat het verzoek is ingewilligd. De gemeente is in januari 2017 gestart met het eveneens vermelden van de woonkern in akten van de burgerlijke stand. De VVD is hier erg blij mee. Het is maar een kleine moeite, maar voor vele inwoners heeft dit een grote symbolische betekenis. Lees verder

 • Valentijnsactie VVD-fractie zet Peter Commandeur & Jaap van Diepen in het zonnetje

  11 februari − Ieder jaar rond Valentijnsdag spreekt de VVD in heel Noord-Holland waardering uit voor inwoners die zich inzetten voor de maatschappij. Leden van de VVD-fractie Medemblik brachten een taart bij Peter Commandeur uit Medemblik en Jaap van Diepen uit Nibbixwoud. Beiden waren blij verrast. Jaap van Diepen is voormalig penningmeester van de R.K. Emmausparochie. Jarenlang zette hij zich in voor een deugdelijke bedrijfsvoering en het gebouwbeheer. Ook was hij actief in vele andere besturen: een stille kracht die nooit op de voorgrond stond. Peter Commandeur is eigenaar van reclamebureau PC Reclame en uitgever van het lokale magazine YouMedemblik en het toeristisch informatiemagazine InMedemblik. Hij initieerde 'Schaatsen op het plein' en was onder meer betrokken bij de oprichting van comedycollectief Get Up Stand Up en de Bokkentour. Daar mag wel eens waardering voor worden uitgesproken! Lees verder

 • In oktober nieuwbouwplan de Zeehoek?

  30 januari − Dat voor zwembad de Zeehoek nieuwbouw lonkt lijkt sinds de raadsvergadering van vorige week donderdag een stap dichterbij. Met een unanieme meerderheid besloot de gemeenteraad om een scenario voor nieuwbouw te onderzoeken, dat zal volgens de wethouder voor oktober 2017 gepresenteerd worden. De VVD, samen met PW2010 en GL, pleitte ervoor om extra eisen op te nemen voor dit scenario. Zoals kiezen voor energieneutrale bouw, waardoor de exploitatiekosten laag blijven. Ook wilden wij de bouw laten begeleiden door het bestuur van de stichting in plaats van de gemeente. Ten eerste gaat het dan sneller en ten tweede ben je niet verplicht tot een Europese aanbesteding. Dat is én goedkoper én je kunt werken met lokale aannemers, in plaats van grote partijen uit Limburg of Groningen. Helaas zijn die twee zaken niet als extra eis opgenomen omdat het voorstel van de VVD geen meerderheid haalde. Sommige partijen stemden tegen omdat ze “geen aanhangwagen van de VVD willen zijn”. Wij hadden liever op basis van inhoud van gedachten gewisseld... Maar de kansen zijn nog niet verkeken, want de wethouder zal wel kijken naar de mogelijkheden. Ook zal het scenario van renovatie van het huidige bad onderzocht worden omdat niet alle partijen die optie uitsluiten. Later dit jaar weten we dus meer. Namens de VVD-fractie houden wij u graag op de hoogte! Lees verder

 • Eindelijk duidelijkheid toekomst zwembad de Zeehoek? VVD kiest voor nieuwbouw en energieneutraal.

  17 januari − Het zwembadbestuur van de Zeehoek is al ruim tien jaar bezig de gemeente te overtuigen van het feit dat de technische levensduur van het zwembad de Zeehoek al geruime tijd is gepasseerd. Ingrijpende renovatie of nieuwbouw op een andere locatie in Wervershoof is noodzakelijk. De VVD-fractieleden Kees Nederhoff en Dirk Steltenpool hebben het zwembad de afgelopen jaren geholpen met ontwikkeling van nieuwe plannen. Zo is onder meer een samenwerking opgestart met Technische Hogeschool in Rotterdam. Hun studenten hebben diverse plannen uitgewerkt. Mede hierdoor is het onderwerp de Zeehoek eindelijk op de politieke agenda van de gemeente gekomen. Ook de gemeente zelf heeft nu onderzoek gedaan en een rapport met alternatieven laten opstellen. Er zijn drie keuzes: sloop, renovatie of nieuwbouw. De VVD kiest voor nieuwbouw. Dat kost in het begin meer geld maar is op de lange termijn de goedkoopste oplossing. Door het zwembad met nieuwe technieken toe te passen is het zwembad energieneutraal te maken. Daardoor zullen de exploitatiekosten beheersbaar blijven. Ook willen wij dat het stichtingsbestuur de bouw begeleidt en niet de gemeente zelf. Zo worden stroperige procedures vermeden en wordt er geld bespaard omdat er geen Europese aanbesteding nodig is. Voor de korte termijn wordt achterstallig onderhoud van het huidige zwembad weggenomen. Wat de VVD betreft gaat dit jaar nog de eerste paal de grond in! Deze mening zullen wij uitdragen bij de commissievergadering morgen, en bij de raadsvergadering volgende week dienen wij hiervoor een voorstel in. Nu maar hopen op genoeg steun van andere partijen. Lees verder

 • VVD Medemblik wenst iedereen een gelukkig, gezond en liberaal 2017!

  01 januari − Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze fractievergaderingen om mee te praten over het reilen en zeilen van de gemeente. De eerste vergadering is dit jaar op dinsdag 10 januari om 19:30 in onze fractiekamer op het gemeentehuis te Wognum. Lees verder

 • In 2017 hondenbelasting eerlijker besteed maar forse verhoging rioolheffing

  18 november − Een overwinning voor critici van de hondenbelasting. In 2017 zal ruim € 50.000 van de opbrengst worden besteed aan het aanleggen van omheinde uitlaatplekken en andere voorzieningen voor honden(bezitters). Dat is het resultaat van een tegenvoorstel van VVD, GL, PWF en PvdA op de gemeentebegroting. Deze partijen wilden graag de gehele opbrengst van de belasting (185.000) hiervoor uitgeven, maar daar was geen meerderheid voor. De VVD strijdt hier al jaren voor. In het kader van ‘beter iets, dan niets’ was er nu een compromis mogelijk met CDA, GB en D66 voor die € 50.000. Dit komt bovenop de € 65.000 die al jaarlijks wordt uitgegeven aan o.m. het opruimen van hondenpoep. Wel is de VVD tegenstander van de verhoging van de rioolheffing. Die zal in 2017 met 7% stijgen. Ons tegenvoorstel om dit te voorkomen sneuvelde. Vele inwoners zullen hierdoor volgend jaar tientallen tot bijna honderd euro extra moeten betalen. De VVD vindt dit onbegrijpelijk. Er is namelijk geen actueel onderhoudsplan voor het riool en het nieuwe plan moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. U mag dus blijkbaar de knip trekken voor de reservepotjes en extra rente-inkomsten van de gemeente. Gelukkig zullen de opbrengsten afvalstoffenheffing en OZB echter met niet meer dan de inflatie van 1,2% stijgen. Samen met CDA, D66, GB heeft de VVD hiervoor tegenvoorstellen ingediend. Nu is voorkomen dat beide tarieven 3% stegen, zoals de wethouder voorstelde. Mark Raat, fractievoorzitter VVD Medemblik Lees verder

 • VVD: minder regels bestemmingsplannen, maar helaas meer bureaucratie leefbaarheid

  05 oktober − In de raadsvergadering van 29 september kreeg de VVD een meerderheid van partijen achter twee initiatieven voor minder regels. Voortaan is kleinschalig kamperen bij de boer niet meer gebonden aan een seizoensstop van oktober tot maart. Ook is er een streep gezet door een plan om één werknemer te verbieden bij bedrijven aan huis. Raadslid Andrea van Langen: ‘Het schrappen van overbodige regels is een VVD-speerpunt. Mooi dat mini-campings nu ook in de herfst- en krokusvakantie gasten kunnen ontvangen. De wet staat dat als sinds 2008 toe, maar het stond hier nog in het bestemmingsplan. En gelukkig is voorkomen dat vele kleine ondernemers die werken vanuit hun privewoning, zoals administratiekantoren, makelaars, reclamebedrijfjes, enz. noodgedwongen moesten uitwijken naar een bedrijfspand.’ Helaas steunde de meerderheid niet het initiatief van VVD, CU, GL, BAMM, PWF en PW2010 om de 100.000 euro die de raad extra uittrok voor leefbaarheid uit te geven aan concrete dingen. Bijvoorbeeld beter groenonderhoud, veiligheidsmaatregelen of ondersteuning van verenigingen en voorzieningen. In plaats daarvan gaat het geld straks naar een ‘leefbaarheidsmanager’ en het schrijven van nieuwe rapporten. Die zullen in september 2017 klaar zijn. Fractievoorzitter Mark Raat: ‘En dat terwijl er de afgelopen jaren al genoeg rapporten geschreven zijn. Inwoners willen nu wel eens duidelijkheid over de toekomst van hun kern en het geld dat de gemeente daarvoor overheeft. Jammer dat coalitiepartijen CDA, GB en D66 straks pas 3,5 jaar na de verkiezingen weten welke concrete dingen ze voor hun speerpunt leefbaarheid gaan ondernemen.’ Lees verder

 • Politiek café met Helma Lodders over pensioenen

  28 september − Zijn onze pensioenen veilig? Waarom korten pensioenfondsen op de uitkeringen? Wat betekent de lage rente voor onze pensioenen? U bent van harte welkom in Wognum! Komt u ook? Meld u aan via secretariaat.vvdmedemblik@gmail.com Lees verder

 • 100.000 euro naar kernen, niet naar bureaucratie

  25 september − Een meerderheid van de gemeenteraad reserveerde vorig jaar € 100.000 voor zogeheten kernvisies. Als het aan VVD, GroenLinks, PWF, ChristenUnie, PW2010 en BAMM ligt wordt dat geld daadwerkelijk uitgegeven aan wensen uit de kernen zelf. Wethouder Fit stelt de raad echter voor dit uit geven aan een ‘programma-manager’ en het laten schrijven van nieuwe plannen. Daarnaast wil zij tot € 120.000 uitrekken voor het aanstellen van drie extra kernconsulenten. De partijen zullen een tegenvoorstel indienen bij de raadsvergadering van ‪29 september‬. Het laatste waar inwoners, dorpsraden en verenigingen behoefte aan hebben is meer ambtenaren en wéér een jaar wachten op wéér een rapport van 100 pagina’s. Terwijl er de afgelopen jaren al genoeg plannen geschreven zijn. Denk aan de kerntakendiscussie, de herijking van het welzijnsbeleid en door de dorpsraden opgestelde plannen. De wensen van de dorpen zijn dus al jaren bekend. In plaats van vooruitschuiven wordt het tijd om aan de slag te gaan! Besteed het geld aan zaken die de leefbaarheid direct versterken. Zoals ter ondersteuning van het verenigingsleven, het beheer van openbaar groen, maatregelen tegen hardrijders en investeringen in veiligheid. Wij hopen dat ook de andere partijen de oproep ondersteunen. Een leefbare omgeving bereik je met euro’s voor voorzieningen en verenigingen. Niet met nóg meer bureaucratie. Lees verder

 • Bakkie doen? in Abbekerk

  25 september − Zaterdagochtend 24 september stond de VVD op het Burgemeester Kromplein in Abbekerk voor de campagne 'Bakkie doen?'. Dat leverde openhartige en leuke gesprekken op! Wilt u ook meedenken over de toekomst van Nederland en uw gemeente? Laat dan hier uw e-mailadres achter: http://bakkiedoen.vvd.nl/nieu…/14586/denk-mee-over-nederland Lees verder

 • Oprichtingsvergadering VVD Westfriesland

  05 september − Op zaterdag 17 september is het zo ver: de oprichting van de VVD Westfriesland. Wees welkom en meld u aan via secretariaat.vvdmedemblik@gmail.com. Graag tot de 17de! Lees verder

 • VVD wil duidelijkheid over toekomst pompstation Marees en kosten brug Kleingouw

  17 juli − Namens de VVD-fractie stelt Andrea van Langen schriftelijke vragen over twee actuele Andijker onderwerpen. Ten eerste de toekomst van het voormalig pompstation Marees. Het NHD berichtte dat de eigenaar bereid is de opstallen te slopen. De VVD ziet graag dat het verpauperde pompstation wordt ingeruild voor iets moois. Wij willen van de wethouder weten of hij ook van mening is dat hier snel woningbouw zou moeten plaatsvinden? En zo ja, of hij dan ook bereid is voortvarend mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan, momenteel is de locatie immers aan het verpauperen. Ook zijn wij benieuwd of hij inmiddels al contact heeft gehad met de eigenaar van de grond hierover. Ook stelt de VVD schriftelijke vragen over de extra kosten voor de renovatie van de brug bij de Kleingouw. Eerder hebben wij vragen gesteld tijdens de aanleg van deze brug, die aanzienlijk hoger is geworden dan zijn voorganger. Wij willen weten of er meerkosten zijn geweest en hoe de meerkosten zijn verdeeld: welk deel voor de gemeente en welk deel voor de aannemer? Verder is nog niet duidelijk of de overlast voor omwonenden hiermee eigenlijk wel opgelost is. Er hebben ons signalen bereikt van trillingen in de woningen. Gaat dit in de toekomst tot nóg meer kosten leiden en hoe gaat de gemeente dergelijke situaties in de toekomst voorkomen? De VVD wil hierover vinger aan de pols houden. Lees verder

 • Column Andrea van Langen: iedereen een regelvrije zomer gewenst!

  14 juli − Heeft u ook zo genoten van Dijkpop en de avond van Andijk? Wat geweldig dat jaarlijks zoveel vrijwilligers weer bereid zijn van deze festivals een succes te maken en ons een fantastische avond te bezorgen. En als het weer dan ook nog een beetje meewerkt, dan kan de avond niet meer stuk. Het is u wellicht bekend dat de organisatoren van dit soort drukbezochte evenementen te maken hebben met een enorme hoeveelheid regels en randvoorwaarden, dat maakt mijn bewondering voor hun inzet alleen maar groter! Lees verder

 • VVD: lobby om azc zonde van tijd en geld, belastinggeld terug naar de burgers.

  14 juli − Bij de raadsvergadering van 7 juli j.l. heeft een VVD-motie tegen de eventuele komst van een asielzoekerscentrum geen steun gekregen. Dus gaan de West-Friese burgemeesters de komende tijd op zoek naar een locatie voor ca. 300 vluchtelingen. De VVD vindt dit zonde van de tijd en het geld. Momenteel is namelijk 1/3 van alle asielbedden leeg en binnenkort komer er ook nog eens 15.000 bedden bij. Waarom in de regio dan nog een azc realiseren? Wij zien ook graag meer ambitie bij de inburgering van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De VVD wil deze groep verspreid laten wonen over de kernen en niet binnen 2 jaar, maar binnen 1 jaar de taal leren beheersen. Ook bestond er discussie over de belastingen. In 2016 is voor zowel de afvalstoffenheffing als rioolheffing meer geld binnengekregen dan begroot: samen ca. € 50.000,-. De VVD vindt het onjuist dat het overschot verdwijnt in de algemene pot. Wij willen dat het geld voor compensatie doorschuift naar 2017, zodat u dan minder belasting betaalt. Helaas kreeg ook dit geen steun. Bij de vaststelling van de nieuwe begroting (in november) zullen wij het opnieuw proberen. Ook komt de VVD dan met een plan om de opbrengst van de hondenbelasting kostendekkend te maken. Momenteel wordt minder dan de helft van dat geld uitgegeven aan hondenpoepbestrijding. Terecht maken inwoners zich over dit soort zaken druk: als je belasting betaalt wil je immers dat het ook goed besteed wordt. Lees verder

 • VVD Medemblik tegen optie asielzoekerscentrum in gemeente

  30 juni − De gemeenten in West-Friesland gaan de komende tijd plannen maken voor het huisvesten van ca. 300 asielzoekers. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over het voorzien in huurwoningen voor vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben (zogeheten statushouders). De uitgangspunten voor die plannen komen donderdag 7 juli ter discussie in de gemeenteraad van Medemblik. De VVD zal hierbij een motie indienen waarin de komst van een asielzoekerscentrum wordt uitgesloten. Wij vinden een bouwwerk als een asielzoekerscentrum niet goed aansluiten op het landelijk karakter van de gemeente: en dat is ook een belangrijke eis van het college van burgemeester en wethouders. Ook maken wij ons zorgen over de negatieve impact op de veiligheidsbeleving van inwoners: dat is slecht voor de leefbaarheid. De VVD is van mening dat er ook geen directe noodzaak meer bestaat voor een asielzoekerscentrum. De stroom vluchtelingen is gedaald naar ca. 400 per week, inclusief gezinshereniging. Daarnaast zijn er in de afgelopen maanden ruim 50 opvanglocaties geopend in Nederland, met in totaal 20.000 plaatsen. Wij vinden dat het binnen deze landelijke capaciteit moet worden opgevangen. Er is dus ook geen aanleiding om nu halsoverkop nog een eigen asielzoekerscentrum op te tuigen in de gemeente. Door van tevoren deze uitspraak te doen weet iedereen waar-ie aan toe is: zowel inwoners als de planmakers. De VVD hoopt dat een meerderheid van partijen de motie op 7 juli zal steunen. Mark Raat, fractievoorzitter VVD Medemblik Lees verder

 • VVD stelt vragen over project stadhuis Medemblik.

  21 juni − De VVD is niet gerust over de gang van zaken bij de ontwikkeling van het voormalige stadhuis in Medemblik. Op diverse onderdelen wil de gemeente afwijken van het oorspronkelijke prijswinnende ontwerp. Zo verdwijnt de eis dat er een winkel met groot vloeroppervlak zal worden gevestigd: slechts de mogelijkheid voor kleine winkels of bedrijfsruimten blijft bestaan. Ook zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de grenzen van de bebouwing. Daarom is onduidelijk of de tent van Rondom nog wel kan blijven staan op deze locatie tijdens het jaarlijkse Draverij-weekend. De fractie stelt schriftelijke vragen aan de wethouder. VVD-fractievoorzitter Mark Raat: ‘Het is ons vooralsnog een raadsel waarom sommige eisen van tafel zijn geveegd. Veel mensen hebben op het prijswinnende ontwerp gestemd omdat er onder meer een grote publiekstrekker in het plan was opgenomen. Als dat niet doorgaat kan de wethouder zich niet zomaar verweren door te blijven zeggen dat de meeste inwoners zelf dit plan kozen. De winkeliers, de stadsraad en vele Medemblikkers roepen al jaren dat een publiekstrekker op die locatie een noodzakelijke impuls zal geven aan de gehele Nieuwstraat. Vooral voor het laatste stuk tussen het stadhuis en de Breedstraat is dat essentieel.’ De VVD heeft dit een aantal jaren terug ook uitgesproken als een van de belangrijkste voorwaarden van de aanbesteding. Ook de tent van Rondom moest daar kunnen blijven staan. Raat: ‘Het is onduidelijk of dit in het nieuwe plan wel zo is: daar verwachten we snel een antwoord op. Verder willen we weten of er wel genoeg parkeerplaatsen overblijven en of je wel na de aanbesteding met terugwerkende kracht de eisen kan veranderen.’ Naar aanleiding van de beantwoording op de schriftelijke vragen zal de VVD vervolgstappen afwegen. Lees verder