• VVD wil energieneutrale nieuwbouw de Zeehoek zonder dure en trage Europese aanbesteding

  Als het aan de VVD ligt zal de gemeenteraad op 5 oktober de plannen over de nieuwbouw van de Zeehoek in Wervershoof vaststellen. Maar wij hebben nog wel een paar aandachtspunten. Zo wil de VVD dat zoveel mogelijk regionale bedrijven de kans krijgen om in te schrijven op de aanbesteding. Daarom willen wij dat het zwembadbestuur de officiële opdrachtgever wordt en niet de gemeente zelf. Als het zwembadbestuur namelijk zelf de ‘bouwheer’ is, is er geen Europese aanbesteding nodig. Dat scheelt veel tijd en geld, bijvoorbeeld aan dure adviseurs die de gemeente inschakelt. Daarnaast wil de VVD een zoveel mogelijk energieneutraal zwembad: een die met o.a. zonnepanelen en een warmte-koude-opslag haar eigen energie opwekt en bewaart. Door zo min mogelijk energie te gebruiken dalen de exploitatiekosten en een gasaansluiting is dan ook niet nodig. Zie het voorbeeld van Urk, waar al het eerste zwembad is opgeleverd zonder gasmeter. Lees verder

 • Eerst het parkeerprobleem oplossen, dán verder praten over plannen stadhuis

  Er moet eerst een oplossing komen voor het parkeerprobleem in de binnenstad voordat er verder gepraat wordt over de nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis in Medemblik. Dat is de oproep van een motie die de raadsleden Mark Raat (VVD), Roel Braaksma (Gemeentebelangen), Bert de Jong (PvdA) en Siem Zeilemaker (PWF) zullen indienen bij de raadsvergadering van donderdag 5 oktober. Als de motie een meerderheid haalt in de gemeenteraad, krijgt wethouder Tigges de opdracht met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan te wachten met verdere ontwikkelingen van de plannen. Op korte termijn zal de gemeente dan een onderzoek doen naar een parkeervoorziening (bijv. een parkeergarage) voor ca. 200 auto's, als onderdeel van het nieuwe plan. In januari 2018 of eerder kan de gemeenteraad dan een besluit nemen hoe het verder moet met de plannen. Lees verder

 • Wederom ergernis over HVC: tijd voor vertrek uit CAW

  Bij de ingelaste raadsvergadering over de HVC heeft de VVD zijn ongenoegen uitgesproken over het zoveelste incident rond de huisvuilcentrale. De maatregel om 20 euro in rekening te brengen voor het ophalen van grof vuil werd door het CAW, het bestuur dat namens de zeven deelnemende Westfriese gemeenten spreekt, goedgekeurd zonder dat duidelijk was of zij hiertoe eigenlijk wel bevoegd waren. Dat is de zoveelste flater in een inmiddels rijk gevuld rijtje, zoals de topsalarissen van de directie, het niet tijdig kunnen overleggen van een accountantsverklaring, het niet halen van wettelijke milieudoelen, het niet nakomen van beloften over ondergrondse containers en de veel te hoge tarieven voor het ophalen van kliko’s. De VVD steunt dan ook het GB-initiatief om met spoed te onderzoeken of de gemeente uit het CAW kan stappen, zodat de gemeente voortaan rechtstreeks zeggenschap heeft over de huisvuilcentrale in plaats van via een niet-functionerende tussenlaag. De gemeente Medemblik zou dan ook kunnen kiezen voor een ander bedrijf, zoals een huisvuilverwerker die zich primair richt op afval ophalen in plaats van windmolenprojecten en geëxperimenteer in de marge. Lees verder

 • Nieuwe plan stadhuis Medemblik laat vragen open

  De toekomst van de stadhuislocatie in Medemblijk blijft de gemoederen bezighouden. Eerder deze week liet de wethouder aan de raad weten dat wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke plan. Gelukkig is de winkelruimte van 400 m2 (voor een publiekstrekker) daarom teruggekomen. Er blijven echter vragen openstaan. Zo worden er evengoed extra parkeerplaatsen gecreëerd bij het busstation en de kerk: was dit wel onderdeel van de aanbesteding? Hoe dan ook blijft het parkeerprobleem in de Oosthoek bestaan. Daar zal een oplossing voor moeten komen. Verder leven er vragen over de cultuurhistorische invulling van het monumentale stadhuis en is onbekend waarom de Rondom-tent alsnog moet verplaatsen (naar het 'rode plein'). De VVD, GB, PvdA en PWF stellen hier schriftelijke vragen over aan de wethouder. Ook hebben wij het onderwerp op de agenda gezet van de commissievergadering van donderdagavond 14 september a.s. in het gemeentehuis te Wognum (precieze tijd volgt). Hopelijk kan de wethouder in die vergadering meer duidelijkheid bieden voor alle betrokkenen. (Klik op 'lees verder' voor de informatienota van de wethouder) Lees verder

 • Mark Raat gekozen tot lijsttrekker VVD Medemblik

  Mark Raat (28) is de lijsttrekker van de VVD Medemblik voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dat hebben de leden van de partij besloten op de ledenvergadering van 12 juli. Raat werd in 2007 raadslid en is sinds de laatste verkiezingen in 2014 fractievoorzitter van de vijfkoppige VVD-fractie. In het dagelijks leven werkt hij bij een onderzoeksinstituut en is hij hobbymatig onder meer actief met historisch onderzoek. De kersverse lijsttrekker bedankte de leden voor het vertrouwen en sprak de ambitie uit om, samen met de andere kandidaten, de VVD de grootste partij te maken. Raat: ‘Allereerst zetten wij de inwoners en ondernemers op één: zij maken en betalen de gemeente’. De VVD wil een gemeente die mensen de ruimte geeft en zorgt dat belastinggeld goed besteed wordt. ‘Zo geven wij geld voor leefbaarheid liever uit aan de kernen dan aan extra ambtenaren en managers, zoals de huidige coalitie nu doet.’ Andere speerpunten van de VVD zijn lage belastingen en heffingen, het aantrekken van bedrijvigheid, vermindering van regeldruk en de bouw van betaalbare woningen om jongeren in de gemeente te houden en nieuwe inwoners aan te trekken. In november zullen ook de overige kandidaten van de kieslijst bekend worden. De VVD is altijd op zoek naar mensen die voor de partij actief willen worden. Enthousiastelingen kunnen contact opnemen met afdelingscoördinator Ruud Antonius door een e-mail te sturen naar antoniusheinicke@gmail.com De aanmelding voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen sluit op 1 september 2017. Maar ook als u zich in een andere functie wilt inzetten voor de VVD is uw hulp uiteraard welkom. Lees verder

 • Hondenbelasting vanaf 2018 eindelijk volledig besteed aan hondenvoorzieningen

  Vanaf 2018 moet de volledige opbrengst van de hondenbelasting besteed worden aan voorzieningen voor honden(bezitters) en de bestrijding van overlast. De VVD diende hiervoor een voorstel in met PW2010, GL, BAMM, PvdA, PWF en CU. Steun van D66 zorgde voor de nipte meerderheid. De VVD strijdt al jaren tegen de gewoonte dat de opbrengst van de hondenbelasting in de algemene gemeentekas verdwijnt. Zo diende raadslid Andrea van Langen de afgelopen jaren diverse voorstellen in om hierin verandering te brengen. De meeste partijen wilden daar steeds niet aan, maar het kwartje lijkt nu gevallen. Fractievoorzitter Mark Raat: 'Het is niet uit te leggen dat mensen wel moeten betalen voor hun honden, maar dat het geld helemaal niet wordt uitgegeven aan dingen als losloopgebieden, het opruimen van hondenpoep of bestrijden van overlast.' Vorig jaar werd al met moeite een compromis gesloten met andere partijen om op zijn minst een derde van de opbrengst hieraan te besteden. In de raadsvergadering van 6 juli is nu besloten om de volledige opbrengst van ca. 180.000 euro uit te trekken voor hondenvoorzieningen. De wethouder heeft dit als opdracht meegekregen voor het opstellen van de begroting voor 2018 en de jaren daarna. In het najaar komt de nieuwe begroting naar de gemeenteraad: de VVD houdt dit dossier nauwlettend in de gaten. Lees verder

 • Column Andrea van Langen: Dijkpop 2017

  Dit weekend wordt voor de 34e (!) keer Dijkpop georganiseerd. Bijzonder is de grote rol die vrijwilligers vanaf het begin spelen bij de organisatie van dit festival. In de loop der jaren is Dijkpop uitgegroeid tot een waar fenomeen. De avond van Andijk kwam erbij en enige tijd was er zelfs een sponsordiner, waarbij raadsleden konden aanschuiven. De raad is dit jaar uitgenodigd om een kijkje backstage te nemen. Een prima initiatief. Ik kan me namelijk voorstellen dat het festival verrast werd door de aangenomen motie van GroenLinks en Progressief West-Friesland om in Medemblik een lagere norm dan de landelijke voor het maximum aantal decibellen te hanteren. Alleen de VVD, D’66 en een klein deel van de CDA-fractie steunden deze motie destijds niet. Ook bij onze fractie zijn geluiden binnengekomen over overlast van Dijkpop, maar dat ging dan vooral over dronken mensen en vandalisme na afloop van het festival en het feit dat dáárop gehandhaafd zou moeten worden. Daar is de VVD het mee eens, want Dijkpop moet voor iedereen een feestje blijven. Uiteraard willen wij niet dat mensen gehoorschade oplopen, maar wij geloven dat dit niet wordt opgelost door nog meer regels. Op het terrein worden er volop gratis oordoppen uitgedeeld. Gedurende het hele festival verzamelen grote groepen mensen zich buiten de muziektenten, wat natuurlijk een prima oplossing is voor mensen die last hebben van de harde muziek. De VVD is allergisch voor dit soort vormen van betutteling, die we laatst ook zagen bij extra regels van de gemeente voor kermisborrels. We moeten oppassen dat dit niet het zoveelste evenement is dat “kapotgeregeld” wordt. Het is fantastisch dat een zo grote groep vrijwilligers hier enthousiast mee bezig is en dat het festival leeft bij grote groepen bezoekers. Laten we dat koesteren. Ik ga er in ieder geval weer van genieten en ik hoop u ook. Met dank aan alle vrijwilligers voor hun enthousiasme! Lees verder

 • VVD-voorstel aangenomen voor meer kansen lokale en regionale bedrijven bij aanbestedingen!

  Een taxibedrijf uit Drenthe dat in West-Friesland leerlingenvervoer verzorgt, een bedrijf uit Almelo dat hier Tafeltje Dekje verzorgt, of ondernemingen uit Limburg en Groningen die in de gemeente grote klussen krijgen. Soms leidt de verplichte Europese aanbesteding tot vreemde situaties: projecten gaan aan de neus van lokale bedrijven voorbij omdat ‘cowboys’ van ver iets voor de goedkoopste prijs neerzetten zonder naar de lange termijn te kijken. Dit soort situaties zijn al jaren een doorn in het oog van vele ondernemers en inwoners. De VVD heeft daarom bij de laatste raadsvergadering, samen met GroenLinks, een voorstel ingediend om het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente te verruimen. Dat voorstel is aangenomen met steun van Christenunie, D66, PW2010 en Gemeentebelangen. PvdA, BAMM, PWF en CDA waren tegen, maar gelukkig was er dus een meerderheid voorstander. Daarom heeft de wethouder de opdracht gekregen om zijn best te doen het aantal aanbestedingen aan lokale of regionale bedrijven te verhogen. Een manier om dit te doen is om niet als gemeente zelf, maar bijvoorbeeld een stichting de opdracht te laten geven, zodat het geen overheid meer is. Hiermee zijn belemmerende regeltjes te omzeilen en maken lokale bedrijven met voldoende kennis en kunde meer kans op een winnende aanbesteding. De VVD zegt natuurlijk niet dat het tegen iedere prijs ook een lokaal bedrijf moet zijn, maar goedkoop is vaak duurkoop. De nieuwbouw van het zwembad de Zeehoek in Wervershoof kan wellicht al een eerste project zijn. Dit is een ideale kans om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Namens de VVD-fractie: Kees Nederhoff & Mark Raat Lees verder

 • Column Dirk Steltenpool: kermisborrels aan banden?

  U heeft allen kunnen lezen dat burgemeester en wethouders van plan zijn om overmatig alcoholgebruik bij jeugd tegen te gaan door strenger te zijn over kermisborrels. Onder meer zijn in Wognum bij de afgelopen draverij de regels aangescherpt. Wat voor gevolgen heeft dit voor andere evenementen? Zoals, voor mij dicht bij huis, de kermis van Wervershoof? Ten eerste gelden de aangescherpte regels voor grote kermisborrels, waarvoor ook nu al een vergunning nodig is. Dus niet om een kermisborrel met vrienden en familie in de tuin. Desondanks is de VVD wel kritisch. Dat de gemeente grip op probeert te krijgen op overmatig alcoholgebruik is een normale zaak, zeker als het jongeren betreft. Maar het moet niet doorschieten. Betuttelende regeltjes die niet te handhaven zijn: daar is de VVD natuurlijk op tegen. Daarom diende D66, samen met VVD en PWF, onlangs een motie in om regels over de maximumduur van kermisborrels (3 uur) per direct te schrappen. Het moet volgens ons komen van meer voorlichting aan de ouders van onze kinderen: er op blijven hameren dat het voor kinderen zeer slecht is voor de hersenontwikkeling. En laat de gemeente de controlecapaciteit meer inzetten voor handel en gebruik van drugs. Want als je kind hieraan verslaafd is zijn we veel verder van huis. Terecht heeft onze burgemeester onlangs een groot pand in Medemblik gesloten waar honderden kilo’s harddrugs werden omgepakt en verhandeld. Daarom sluit ik met een oproep aan alle ouders van onze kinderen: wees voorzichtig met alcoholverstrekking aan de jeugd. Lees verder

 • Column Mark Raat: Als regels leidend zijn stopt het denken

  Zomaar een greep uit het rijke palet van regeltjes: asielzoekers met een verblijfsvergunning verplicht voorrang geven bij toewijzing van een sociale huurwoning. Tot 2016 was dit wettelijk verplicht: met rariteiten als gevolg. In onze gemeente leidde dit oogkleppenbeleid tot het paniekerige plan om in Wognum bij de Grietje Slagterlaan een complex te laten verrijzen waar ruim 80 vluchtelingen geclusterd gaan wonen. Ook zorgt het ervoor dat jongeren die soms 5 à 6 jaar op een wachtlijst staan, keer op keer gepasseerd worden. Gelukkig schafte de minister recent die urgentieregel af, zodat gemeenten ruimte kregen om, samen met woningcorporaties, andere creatieve oplossingen te bedenken. Iedereen tevreden zou je zeggen… Maar niet dus. Want de gemeente Medemblik heeft de regel gewoon laten staan in haar eigen beleid. Een asielzoeker krijgt net zoveel voorrang als iemand in een blijf-van-mijn-lijf-huis. Alleen de VVD en CU stemden tegen. Andere partijen steunen de urgentieverklaring omdat de gemeente een boete kan krijgen als er niet tijdig een aantal nieuwkomers gehuisvest worden. En dus stopte het denken. Het VVD-alternatief maakte geen schijn van kans: wij vinden dat je nieuwkomers moet verspreiden over de kernen, zodat mensen sneller integreren in de samenleving. Maar dat kun je alleen gericht doen als de urgentieverklaring weg is. Anders moet je ieder vrijgekomen huis direct toewijzen, dus ook als over twee maanden een veel geschikter huis vrijkomt. Zeker nu vele bedden in asielzoekerscentra leegstaan is het niet erg om iets langer te wachten. Het VVD-plan was echter kansloos. En zo zegevierde wederom de bureaucratie. Lees verder

 • Hoe nu verder met de plannen voor de kop van de Nieuwstraat

  Hoe nu verder met de plannen voor het voormalige Medemblikker stadhuis en de Kop van de Nieuwstraat? Al bij de presentatie van de projectontwikkelaar op 13 april heeft de VVD duidelijk uitgesproken de gewijzigde plannen niet te kunnen steunen. Ten eerste omdat het parkeerprobleem niet opgelost maar juist vergroot wordt. Ten tweede omdat er geen commerciële publiekstrekker zal komen, terwijl dat wel de bedoeling was. De VVD heeft zich altijd hard gemaakt voor versterking van het Medemblikker winkelaanbod. Bij de raadsvergadering van a.s. donderdag 11 mei wordt er door diverse partijen een motie ingediend met een oproep aan de projectontwikkelaar om uiterlijk 1 oktober een ontwerp te presenteren dat voldoet aan het oorspronkelijke winnende plan. Ook moet er dan een plan zijn voor een cultuurhistorische invulling van het monumentale stadhuis. De motie is ondertekend door GB, VVD, PWF, PvdA, CDA, D66 en CU. Binnenkort meer nieuws. Namens de VVD-fractie, Mark Raat Lees verder

 • Column Jack Stam: En nu omhoog die kiesdrempel!

  Impasse in kabinetsformatie. Edith Schippers geeft opdracht terug. Tjeenk Willink nu aan zet! Is Nederland nog wel bestuurbaar nu de politiek steeds meer versplintert. De Tweede Kamer telt door het ontbreken van een kiesdrempel te veel fracties. Kent u ze allemaal? Door het verhogen van de kiesdrempel zullen minder partijen erin slagen om in het parlement te komen. Wellicht wordt een kabinetsformatie dan ook wat gemakkelijker. Nu ligt in Nederland de extreem lage kiesdrempel ruim onder de 1 procent. In veel andere landen ligt die drempel veel hoger, zoals in Zweden en Oostenrijk (vier procent) of Duitsland en België (vijf procent) Een drempel van vijf procent zou het aantal gekozen partijen in ons land drastisch verminderen. Dat zou de bestuurbaarheid flink verbeteren, iets wat naar mijn mening bittere noodzaak is. Waarschijnlijk hadden we dan al een nieuw kabinet gehad. Dit zou dan uiteraard ook gelden voor overige bestuursorganen zoals Provinciale Staten, Eerste Kamer en Gemeenteraad. Ook in Medemblik tellen wij anno 2017 tien partijen waaronder diverse eenmansfracties. Dit leidt tot ellenlange vergaderingen en eeuwig ge-heen-en-weer. Iedere inwoner die wel eens een vergadering heeft bezoekt valt (terecht) bijna in slaap. Het werken met minder fracties zou naar mijn mening ook binnen Medemblik leiden tot een efficiënter bestuur van onze gemeente. De landelijke VVD heeft dit onderwerp op de agenda gekregen en er is een staatscommissie in het leven geroepen die hier hard aan het werk mee gaat. Het kan mij niet snel genoeg gaan. Lees verder

 • VVD blijft kritisch over parkeren en publiekstrekker kop Nieuwstraat

  Hoe nu verder? Die vraag vat de ontstane situatie voor de plannen voor het oude stadhuis Medemblik goed samen. De projectontwikkelaar won de aanbesteding maar wil de plannen wijzigen. De VVD heeft op de nieuwe plannen veel aanmerkingen, maar wij zijn met name kritisch over de parkeerplaatsen en het wegblijven van een publiekstrekker. Ten eerste het parkeren. Iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van de binnenstad is bekend met het parkeerprobleem. Het opheffen van het terrein aan de Oude Haven heeft een desastreus effect. De VVD wil een oplossing bij het stadhuis zelf, zoals ook beloofd was. In ieder geval met minimaal het huidige aantal parkeerplaatsen en extra parkeerplaatsen voor de woningen. Een garage is haast onvermijdelijk en dat was ook deel van het oorspronkelijke plan. Dan de publiekstrekker: de VVD heeft altijd gepleit voor bedrijvigheid bij de kop van de Nieuwstraat. Dat kan een grote winkelketen zijn die iets toevoegt aan het huidige winkelbestand en het ‘winkelrondje’ versterkt. Wij hebben daar bij het opstellen van de aanbestedingseisen in 2013 ook een motie voor ingediend om dat als eis te stellen. Als je Medemblik écht op de kaart wilt zetten is dit namelijk een unieke kans. Die kans kan de gemeente dus niet laten lopen, zeker niet nu de economie weer aantrekt. Een en ander staat los van de cultuurhistorische invulling van het monumentale stadhuis, wat een plan op zichzelf is. Een plek voor cultuur en historie is niet alleen een bibliotheek, maar ook het stadsmuseum en bijvoorbeeld een toeristisch informatiepunt. Een combinatie van functies maakt het echt een 'huis van de stad'. Daarvoor bestaan nog mogelijkheden maar het is jammer dat het enthousiasme voor het totale plan lijkt weggeëbd. Wij zullen bij wethouder Tigges aandringen op een snelle oplossing: weg uit de impasse, mét de bestaande (en extra) parkeerplaatsen en de komst van een publiekstrekker. Namens de VVD-fractie, Mark Raat. Lees verder

 • Column Andrea van Langen: Straatverlichting in Andijk blijft zorg

  U bent vast bekend met de weigerachtige straatverlichting in Andijk. Recent stelde ik hier namens de VVD opnieuw vragen over aan de wethouder. Uit antwoorden blijkt dat de gemeente de afgelopen 5 maanden maar liefst 56(!) meldingen heeft ontvangen waarvan 10(!) over grote storingen. Dat terwijl veel mensen niet (meer) melden. Kortom: “Het is dweilen met de kraan open”. De gemeente antwoordt dat hen niets bekend is over gevolgen voor de veiligheid. Mij is bekend dat de verlichting bij het jeugdhonk kapot was toen er daar recent vernielingen werden gepleegd. Mensen die de gemeente bellen geven aan zich minder veilig te voelen. Inwoners zouden er op moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente hun veiligheid belangrijk vindt. Dat gevoel blijkt onvoldoende uit de beantwoording van de vragen. De gemeente geeft aan dat verouderde SOX verlichting wordt vervangen door LED. Maar dat type verlichting staat vooral in voormalig Noorder-Koggenland en de kern Medemblik, bleek uit de beantwoording van vragen die ik vorig jaar stelde. Waarom oude lantaarnpalen in Andijk vervangen als het werkelijke probleem in de grond zit? Meteen aan de slag dus? Nee, nog maar eens bij Liander aandringen op het vervangen van verouderde kabels. Dat dit weinig indruk maakt blijkt wel uit de reactie van de accountmanager van Liander in het NHD: “Andijk steekt er niet bovenuit met storingen”. Alleen al daarom zou de gemeente uit principe alle vervolgschade moeten verhalen op Liander. Zodat dit probleem niet meer alleen op het bordje ligt van de inwoners van Andijk. En als die grond dan open gaat, meteen goed kijken hoe de riolering erbij ligt, sommige straten staan bij enige regenval al volledig blank, en nu we toch bezig zijn: glasvezel aanleggen: Andijk 3.0! Lees verder

 • VVD tevreden: consultatiebureaus Andijk en Abbekerk blijven open

  Ouders uit Andijk en Abbekerk kunnen gewoon het consultatiebureau in eigen dorp blijven bezoeken. Dat heeft een krappe meerderheid van VVD, GB, PvdA, PWF, PW2010, BAMM en CU in de raadsvergadering van 9 maart j.l. besloten. De VVD is hier erg tevreden over. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar wij zien het als een investering in de toekomst. Voor gezinnen met jonge kinderen is het consultatiebureau een belangrijke voorziening. Het is ook een factor in de keuze die gezinnen maken om in deze dorpen te komen wonen of juist voor jongeren om er te blijven wonen. Het openhouden kost € 48.000 per jaar, maar daar zitten ook kosten voor andere locaties bij. In Abbekerk moeten ook voor € 30.000 een aantal noodzakelijke zaken aangepast worden. Het liefst had de VVD met die uitgave gewacht totdat er duidelijkheid is over de toekomst van het dorpshuis, maar dat zal helaas nog wel een tijd duren. De partijen die kozen voor sluiting, CDA, D66 en GroenLinks, hadden kritiek op de bedragen maar hebben in de verkiezingsprogramma’s wel geschreven over ‘leefbare kernen’, een ‘goed voorzieningenniveau’ en ‘zorg dichtbij’. Een consultatiebureau sluiten is daar in strijd mee. Natuurlijk is openhouden niet goedkoop, maar CDA en D66 steunden vorig jaar wel het plan om € 100.000 uit te trekken voor een ‘leefbaarheidsmanager’ en extra ambtenaren. De VVD besteedt het schaarse geld liever aan concrete zaken dan aan bureaucratie en een stapel nieuwe rapporten die in een la verdwijnen. Lees verder

 • VVD zoekt enthousiaste politici in spé

  Vind je dat de veiligheid in jouw buurt beter geregeld kan worden? Of moet jouw gemeente lokale bedrijven beter faciliteren? De gemeenteraad beslist over deze en andere zaken. Ben je geïnteresseerd in politiek en zou je graag meer te weten willen komen over het werk als raadslid? De VVD is op zoek naar mensen die overwegen actief te worden in de lokale politiek! Daarom organiseert de VVD Westfriesland organiseert 3 workshops voor kandidaat-raadsleden om een indruk te geven van wat het raadlidmaatschap inhoudt. Deze workshops zijn op woensdagavond 22 maart, 29 maart en 5 april in verschillende gemeentehuizen in Westfriesland. Je hoeft geen lid van de VVD te zijn (of te worden) om aan deze cursus mee te doen! Het is dus gratis en geheel vrijblijvend. Klik op 'lees verder' voor meer informatie. Lees verder

 • VVD tevreden: woonkern nu eindelijk vermeld in akten burgerlijke stand

  Het is velen een doorn in het oog: uw kind wordt geboren in (bijvoorbeeld) Wognum, Benningbroek of Andijk maar op de geboorteakte staat Medemblik. Of u trouwt in Wervershoof, maar de huwelijksakte vermeldt Medemblik. Voor paspoorten en rijbewijzen is het wettelijk verplicht om de gemeentenaam te gebruiken. Maar bij akten van de burgerlijke stand (geboorte-, trouw- en overlijdensaktes) is dat niet zo. De VVD-fractie heeft bij monde van Jack Stam hier vorig jaar schriftelijke vragen over gesteld aan de burgemeester. Wat bleek? De woonkern werd niet vermeld omdat het digitale systeem dat Medemblik gebruikt het technisch niet toestaat dit toe te voegen. Daar waren wij verbaasd over. In ons tijdperk van ongekende digitale mogelijkheden zou een invulvakje meer of minder toch niets moeten uitmaken? Een groot aantal inwoners heeft emotionele verbondenheid met de eigen kern en ziet dit graag terug in officiële aktes. Die verbondenheid met de eigen kern is iets wat de gemeente over het algemeen wel waardeert. Daarom nam de VVD in 2016 het initiatief voor een motie die opriep om dit gewoon mogelijk te maken. Dat werd door alle politieke partijen gesteund. Toen heeft de burgemeester een onderzoek naar juridische mogelijkheden gestart en overleg gevoerd met de softwareleverancier. Vorige maand kregen wij het bericht dat het verzoek is ingewilligd. De gemeente is in januari 2017 gestart met het eveneens vermelden van de woonkern in akten van de burgerlijke stand. De VVD is hier erg blij mee. Het is maar een kleine moeite, maar voor vele inwoners heeft dit een grote symbolische betekenis. Lees verder

 • Valentijnsactie VVD-fractie zet Peter Commandeur & Jaap van Diepen in het zonnetje

  Ieder jaar rond Valentijnsdag spreekt de VVD in heel Noord-Holland waardering uit voor inwoners die zich inzetten voor de maatschappij. Leden van de VVD-fractie Medemblik brachten een taart bij Peter Commandeur uit Medemblik en Jaap van Diepen uit Nibbixwoud. Beiden waren blij verrast. Jaap van Diepen is voormalig penningmeester van de R.K. Emmausparochie. Jarenlang zette hij zich in voor een deugdelijke bedrijfsvoering en het gebouwbeheer. Ook was hij actief in vele andere besturen: een stille kracht die nooit op de voorgrond stond. Peter Commandeur is eigenaar van reclamebureau PC Reclame en uitgever van het lokale magazine YouMedemblik en het toeristisch informatiemagazine InMedemblik. Hij initieerde 'Schaatsen op het plein' en was onder meer betrokken bij de oprichting van comedycollectief Get Up Stand Up en de Bokkentour. Daar mag wel eens waardering voor worden uitgesproken! Lees verder

 • In oktober nieuwbouwplan de Zeehoek?

  Dat voor zwembad de Zeehoek nieuwbouw lonkt lijkt sinds de raadsvergadering van vorige week donderdag een stap dichterbij. Met een unanieme meerderheid besloot de gemeenteraad om een scenario voor nieuwbouw te onderzoeken, dat zal volgens de wethouder voor oktober 2017 gepresenteerd worden. De VVD, samen met PW2010 en GL, pleitte ervoor om extra eisen op te nemen voor dit scenario. Zoals kiezen voor energieneutrale bouw, waardoor de exploitatiekosten laag blijven. Ook wilden wij de bouw laten begeleiden door het bestuur van de stichting in plaats van de gemeente. Ten eerste gaat het dan sneller en ten tweede ben je niet verplicht tot een Europese aanbesteding. Dat is én goedkoper én je kunt werken met lokale aannemers, in plaats van grote partijen uit Limburg of Groningen. Helaas zijn die twee zaken niet als extra eis opgenomen omdat het voorstel van de VVD geen meerderheid haalde. Sommige partijen stemden tegen omdat ze “geen aanhangwagen van de VVD willen zijn”. Wij hadden liever op basis van inhoud van gedachten gewisseld... Maar de kansen zijn nog niet verkeken, want de wethouder zal wel kijken naar de mogelijkheden. Ook zal het scenario van renovatie van het huidige bad onderzocht worden omdat niet alle partijen die optie uitsluiten. Later dit jaar weten we dus meer. Namens de VVD-fractie houden wij u graag op de hoogte! Lees verder

 • Eindelijk duidelijkheid toekomst zwembad de Zeehoek? VVD kiest voor nieuwbouw en energieneutraal.

  Het zwembadbestuur van de Zeehoek is al ruim tien jaar bezig de gemeente te overtuigen van het feit dat de technische levensduur van het zwembad de Zeehoek al geruime tijd is gepasseerd. Ingrijpende renovatie of nieuwbouw op een andere locatie in Wervershoof is noodzakelijk. De VVD-fractieleden Kees Nederhoff en Dirk Steltenpool hebben het zwembad de afgelopen jaren geholpen met ontwikkeling van nieuwe plannen. Zo is onder meer een samenwerking opgestart met Technische Hogeschool in Rotterdam. Hun studenten hebben diverse plannen uitgewerkt. Mede hierdoor is het onderwerp de Zeehoek eindelijk op de politieke agenda van de gemeente gekomen. Ook de gemeente zelf heeft nu onderzoek gedaan en een rapport met alternatieven laten opstellen. Er zijn drie keuzes: sloop, renovatie of nieuwbouw. De VVD kiest voor nieuwbouw. Dat kost in het begin meer geld maar is op de lange termijn de goedkoopste oplossing. Door het zwembad met nieuwe technieken toe te passen is het zwembad energieneutraal te maken. Daardoor zullen de exploitatiekosten beheersbaar blijven. Ook willen wij dat het stichtingsbestuur de bouw begeleidt en niet de gemeente zelf. Zo worden stroperige procedures vermeden en wordt er geld bespaard omdat er geen Europese aanbesteding nodig is. Voor de korte termijn wordt achterstallig onderhoud van het huidige zwembad weggenomen. Wat de VVD betreft gaat dit jaar nog de eerste paal de grond in! Deze mening zullen wij uitdragen bij de commissievergadering morgen, en bij de raadsvergadering volgende week dienen wij hiervoor een voorstel in. Nu maar hopen op genoeg steun van andere partijen. Lees verder