Nieuwe plan stadhuis Medemblik laat vragen open

De toekomst van de stadhuislocatie in Medemblijk blijft de gemoederen bezighouden. Eerder deze week liet de wethouder aan de raad weten dat wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke plan. Gelukkig is de winkelruimte van 400 m2 (voor een publiekstrekker) daarom teruggekomen. Er blijven echter vragen openstaan. Zo worden er evengoed extra parkeerplaatsen gecreëerd bij het busstation en de kerk: was dit wel onderdeel van de aanbesteding? Hoe dan ook blijft het parkeerprobleem in de Oosthoek bestaan. Daar zal een oplossing voor moeten komen. Verder leven er vragen over de cultuurhistorische invulling van het monumentale stadhuis en is onbekend waarom de Rondom-tent alsnog moet verplaatsen (naar het 'rode plein'). De VVD, GB, PvdA en PWF stellen hier schriftelijke vragen over aan de wethouder. Ook hebben wij het onderwerp op de agenda gezet van de commissievergadering van donderdagavond 14 september a.s. in het gemeentehuis te Wognum (precieze tijd volgt). Hopelijk kan de wethouder in die vergadering meer duidelijkheid bieden voor alle betrokkenen.

Namens de VVD-fractie,

Mark Raat

In de bijlage de informatienota van de wethouder aan de gemeenteraad.