Eerst het parkeerprobleem oplossen, dán verder praten over plannen stadhuis

Er moet eerst een oplossing komen voor het parkeerprobleem in de binnenstad voordat er verder gepraat wordt over de nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis in Medemblik. Dat is de oproep van een motie die de raadsleden Mark Raat (VVD), Roel Braaksma (Gemeentebelangen), Bert de Jong (PvdA) en Siem Zeilemaker (PWF) zullen indienen bij de raadsvergadering van donderdag 5 oktober. Als de motie een meerderheid haalt in de gemeenteraad, krijgt wethouder Tigges de opdracht met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan te wachten met verdere ontwikkelingen van de plannen. Op korte termijn zal de gemeente dan een onderzoek doen naar een parkeervoorziening (bijv. een parkeergarage) voor ca. 200 auto's, als onderdeel van het nieuwe plan. In januari 2018 of eerder kan de gemeenteraad dan een besluit nemen hoe het verder moet met de plannen.