VVD stelt wethouder vragen over toewijzing uren sportverenigingen in de Bloesem

De VVD-fractie heeft raadsvragen gesteld omtrent de toewijzing van de beschikbare (vooral) avonduren die er te verdelen zijn in sporthal de Bloesem. De fractie hebben berichten bereikt dat diverse Wognummer verenigingen (o.a. Wognum Nicols, Spartanen handbalafdeling, BC Upsilon, Volleybalvereniging Wognum) de afgelopen jaren zeer ontevreden zijn over de wijze waarop de verdeling en de toewijzing van de sporthaluren tot stand is gekomen. Na de realisatie van de sportaccommodatie de Dres in Nibbixwoud zijn er voor de beide kernen extra mogelijkheden om trainingsuren voor diverse verenigingen in te vullen. De breedtesportverenigingen botsen hier met de belangen van de topsportvereniging. Volgens de genoemde  verenigingen leidt ook het gebruik van hars op de vloer tot zeer onveilige situaties voor andere verenigingen. (Hars wordt gebuikt tijdens wedstrijden en trainingen van eerste team van SEW handbal.) In de afgelopen maanden is er door Wognum Nicols intensief overleg geweest met de beheerder van de sporthal om te komen tot oplossingen. Vooralsnog komt men niet tot overeenstemming en het niet oplossen leidt bij de breedtesportverenigingen tot onbegrip en onvrede. De VVD-fractie roept het college dan ook op om samen met alle verenigingen en de exploitant van de sporthal te komen tot heldere en duidelijke afspraken waarin de verenigingen zich kunnen vinden.

U vindt de vragen als bijlage onder dit bericht.