Zonnepanelenpark Midwoud helaas definitief, ontsluitingsweg woningbouw moet wijken

Onder diverse bewoners van de Minnewei, de Zuid en de Punt in Midwoud is onvrede ontstaan over het terugschroeven van het aantal ontsluitingswegen voor de ca. 90 woningen die ten oosten van de Weder zullen worden gebouwd. Een ontsluitingsweg op het Cor Druifplein moet wijken voor het zonnepanelenpark. Bij de raadsvergadering van 16 november heeft de VVD een voorstel ingediend om een besluit over het zonnepark (waar wij tegen zijn) in ieder geval uit te stellen totdat er duidelijkheid is over de ontsluitingswegen. Het bestemmingsplan is immers nog niet klaar en vele omwonenden hebben zienswijzen ingediend. Helaas werd ons voorstel alleen gesteund door BAMM. Die ontsluitingsweg richting het Cor Druifplein is dus sowieso van de baan. Zodoende verhoogt de verkeersdruk op de Zuid en ontstaan daar straks onveilige situaties. Ook wordt het autoverkeer richting A7 niet logischerwijs via de Broerdijk geleid. 

Mogelijk komt er wel een extra ontsluitingsweg op de Weder: een unaniem gesteunde motie van GB riep de wethouder op hier voor te zorgen. Hoewel de wethouder aangaf “zijn best” te doen is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Daarom zou het dus goed zijn als het zonnepark op zijn minst was uitgesteld, in afwachting van het definitieve bestemmingsplan. Dat zou ook eerlijk zijn naar de mensen die een zienswijze hebben ingediend. Maar dat mag helaas niet zo zijn. Na een discussie van ruim een uur kwam er uiteindelijk een stemming over de zonneweide. Naast de CDA-raadsleden Schouten en Wakelkamp heeft de VVD heeft daar tegen gestemd. Wij willen niet dat woningbouwgrond wordt opgeofferd voor zonnepanelen. Die zien wij liever op daken. Ook zijn wij er tegen dat huisvuilcentrale HVC dit aanlegt en het risico van hun investering bij de belastingbetaler neerlegt: de gemeenten zijn namelijk eigenaren van HVC en moeten met geld over de brug komen als het financieel fout gaat. 

Namens de VVD-fractie,

Matthijs de Vries & Mark Raat