VVD: helaas geen verruiming regels bestemmingsplan Buitengebied

Vorige week is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad. Helaas was er geen meerderheid voor voorstellen van de VVD, gericht op het meer ruimte bieden aan ondernemers. Alleen BAMM steunde ons voorstel om agrariërs een bouwvlak van 2 ha bij recht aan te bieden. Daarmee zouden kostbare en tijdrovende bestemmingsplanwijzigingen worden voorkomen. De LTO had hierom verzocht, opvallend was dan ook dat het CDA ons niet steunde.

De VVD stelde ook voor om de welstandsregels in het buitengebied opnieuw onder de loep te nemen, om zo te komen tot welstandsvrije (deel)gebieden. Maar het is duidelijk dat het verminderen van regels voor ondernemers weinig prioriteit heeft bij de meeste partijen, want dit werd eveneeens van tafel geveegd door de meerderheid van CDA, D66, Gemeentebelangen en de linkse partijen.

Wel was er succes voor het voorstel dat VVD samen met GL indiende om te voorkomen dat bestaande windmolens voor grotere exemplaren vervangen kunnen worden. Wij stelden voor om de hoogte en de wieklengte van alle bestaande windmolens  als maximum vast te leggen. Vervangen wordt hierdoor oninteressant  en op de lange termijn leidt dit tot een uitsterfconstructie. Ook was er een meerderheid voor het voorstel dat GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen indienden om recreatieve vaarroutes op de kaart aan te geven. 

Ook werd samen met de PvdA, ChristenUnie, GL en PW2010 een voorstel ingediend om nachtopvang voor dementerenden bij De Tulp in Andijk mogelijk te maken. Dit werd aangenomen omdat de hiervoor immer wijfelende coalitiepartijen eindelijk overstag gingen. Maar over de beheerderswoning moet het college opnieuw in gesprek met de familie Kamper. 

Het nieuwe bestemmingsplan is over het algemeen behoorlijk beperkend. Waarom dan al die ambtelijke energie steken in dit plan? Ondertussen wacht het bestemmingsplan IJsselmeergebied al 20 jaar op vernieuwing, volgens de wethouder omdat er te weinig ambtelijke capaciteit voor is. Kwestie van prioriteiten stellen?

Namens de VVD-fractie,

Andrea van Langen