VVD tegen betaald parkeren en schrappen parkeerplaatsen in Medemblik

Alle opties openhouden

De VVD staat achter een onderzoek naar de mogelijkheid van een ondergrondse parkeergarage bij het huidige parkeerterrein aan de Oude Haven. Het onderzoeken van de locatie-Pekelharinghaven zou ook nog een kans moeten krijgen. Maar wij willen dat er tegelijkertijd wordt uitgezocht wat het zou kosten om het plan Medemblik Aan Zee (MAZ) niet door te laten gaan, want hoeveel draagvlak is er nog? Om een goede keuze te maken heb je immers alle informatie nodig. De VVD en Gemeentebelangen gaan inititiatief nemen om deze opties ook te laten onderzoeken. Dat is conclusie na de bewonersavonden en de commissievergaderingen van 18 januari.

Hoog tijd voor een goede oplossing
Vooral voor de Oosthoekbewoners is het noodzakelijk dat zij hun auto gewoon kwijt kunnen. Maar zeker ook op andere plekken in de binnenstad is de parkeerdruk hoog, zie bijv. het Westereiland. Voor de winkeliers is het belangrijk dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd en dat er geen parkeerplaatsen op de Nieuwstraat geschrapt worden. In het parkeerrapport staan dit als mogelijke opties genoemd, maar de VVD wil dat op voorhand uitsluiten. In de raadsvergadering van 1 februari a.s. zullen we hiervoor voorstellen indienen. Maatregelen om auto’s te weren leidt tot uitholling van het lokale winkel- en horecabestand, net zoals in Enkhuizen is gebeurd.

Namens de VVD-fractie,
Mark Raat