Geen steun voor verzet tegen betaald parkeren en opheffen parkeerplaatsen Medemblik

Helaas is het niet uitgesloten dat in de toekomst betaald parkeren komt in Medemblik. De VVD en Gemeentebelangen dienden een voorstel in om alvast uit te spreken dit niet mag worden ingezet als oplossing van het parkeerprobleem. Maar in de raadsvergadering van 1 februari was er geen meerderheid voor.

Voor winkeliers en horeca in de stad is het heel belangrijk dat klanten gratis en dichtbij kunnen parkeren. Maar het VVD-voorstel om uit te spreken dat er geen parkeerplaatsen op de Nieuwstraat mogen worden opgeheven was kansloos. Daarom blijft ook dat idee in de parkeervisie staan als mogelijke optie voor de toekomst. Maar wij hadden dit graag op voorhand uitgesloten. 

Er zal nu een onderzoek komen naar een ondergrondse parkeergarage aan de Oude Haven. Maar er zal ook worden gegeken naar de kosten van stoppen met Medemblik Aan Zee (MAZ). Dit was een voorstel van Gemeentebelangen en VVD. Het draagvlak voor MAZ is onder Medemblikkers nog maar klein. De Oosthoek raakt parkeerplaatsen kwijt terwijl er meer woningen bijkomen. Ook willen wij dat de wethouder onderzoekt of er een garage niet alsnog in het plan kan worden betrokken. 

De VVD steunde plannen voor uitbreiding van het parkeerterrein in de Wieringermeer voor evenementen. Maar een bovengrondse garage op de plek van het busstation zien we niet zitten. De wethouder gaat nu met alle plannen aan de slag. Later dit jaar zal er een definitieve beslissing worden genomen door de gemeenteraad. De VVD blijft zich inzetten voor meer parkeerplaatsen voor inwoners en bezoekers. We houden u op de hoogte! 

Namens de VVD Medemblik,

Mark Raat, fractievoorzitter
Tjeu Berlijn, kandidaat-raadslid