• Algemeen

  Standpunten voor de kernen

  Hier vindt u onze standpunten voor alle kernen apart, op alfabetische volgorde.

  Lees meer
 • Algemeen

  Verkiezingsprogramma

  Lees hier het volledige VVD-verkiezingsprogramma 2018-2022: 'Het kan beter!'

  Lees meer
 • Algemeen

  Inwoners op één

  De gemeente is er niet voor zichzelf. Geef mensen de ruimte voor hun initiatieven, in plaats van ze tegen te werken.

  Lees meer
 • Bouwen

  Meer betaalbare woningen

  Er is de afgelopen vier jaar amper gebouwd. De VVD wil betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Het kan veiliger

  De VVD zet zich in voor meer veiligheid in huis en op straat. Dat is een basisvoorwaarde voor prettig wonen.

  Lees meer
 • Mobiliteit & Verkeer

  Mobiliteit kan beter

  Bereikbaarheid verbeteren. Steun verbreding A7. Polderwegen veiliger maken en onveilige wegsituaties aanpakken.

  Lees meer
 • Bedrijfsvoering, Personeel & ...

  Begroting op orde brengen

  De gemeente geeft meer geld uit dan er binnenkomt. Dat moet veranderen door te bezuinigen op de gemeente zelf.

  Lees meer
 • Financiën

  Lagere belastingen en ...

  Inwoners en bedrijven moeten meeprofiteren van de economische groei. Ze betalen al jaren teveel belasting.

  Lees meer
 • Bedrijvigheid & Innovatie

  Minder regels

  De gemeente moet stimuleren. Als bedrijven willen ontwikkelen moeten we kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet.

  Lees meer
 • Werk

  Van werk de basis maken

  Werk is de beste uitkering: dat is hét uitgangspunt. Ook als je geen werk hebt kun je je steentje bijdragen.

  Lees meer
 • Openbare werken, Milieu & ...

  Het kan schoner

  Groenonderhoud moet beter. Creatieve oplossingen zijn het adopteren van snippergroen of de tegenprestatie.

  Lees meer
 • Zorg, Welzijn, Cultuur & ...

  Zorg kan beter en goedkoper

  Zorg moet allereerst in eigen omgeving gezocht worden, bij familie, vrienden en buren.

  Lees meer
 • Recreatie & Toerisme

  Toerisme versterken

  Recreatieve potentie vergroten. Overnachtingsmogelijkheden uitbreiden. Komst van kleine horeca stimuleren.

  Lees meer
 • De agrarische sector

  Boeren laten innoveren

  No farmers no food. De VVD wil agrariërs de ruimte geven om te innoveren. Dat is noodzakelijk voor de sector.

  Lees meer
 • Kinderen, Jongeren & Onderwijs

  Kinderen en jongeren

  Geen risicomaatschappij. Hoger onderwijs naar de regio halen. Scholen zelf verantwoordelijk voor huisvestingsbudget.

  Lees meer
 • Sport

  Het kan sportiever

  Investeren in topsport. Aanmoedigen van samenwerking tussen sportverenigingen en scholen.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Echt werk maken van ...

  De coalitie heeft vooral gepraat over duurzaamheid. De VVD vindt het tijd om te investeren.

  Lees meer
 • Maatschappij

  Voorzieningen ondersteunen

  Geld voor voorzieningen en leefbaarheid moet ook echt aan die doelen uitgegeven worden.

  Lees meer
 • Cultuur en monumentenzorg

  Cultuur om trots op te zijn

  Cultuur moet draagvlak hebben bij de bevolking of bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen.

  Lees meer