Verkiezingsprogramma

U vindt het VVD-verkiezingsprogramma 2018-2022 'Het kan beter' via deze link.

Hier vindt u een overzicht van het programma per onderwerp.

Een overzicht van onze kandidaten vindt u hier. De komende weken gaan zij zich nader aan u voorstellen.

Voor de snelle lezer... onze speerpunten zijn:

  • Meer betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen.
  • Lagere belastingen en heffingen.
  • Ruimte geven aan initiatief van inwoners en ondernemers.
  • Geld voor leefbaarheid uitgeven aan de kernen, niet aan managers en bureaucratie.
  • Meer veiligheid in huis en op straat.
  • Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
  • Alle verenigingen gelijk behandelen.
  • Beter onderhouden openbaar groen.